Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så här arbetar vi i språkklasserna

Barnen som kommer till oss är individer med svårigheter i det som är det mest grundläggande i det mänskliga samspelet - kommunikation. Vår främsta uppgift är att ge barnen möjlighet att lära och utveckla språket.

I språkklassen är vi många vuxna med olika specialkompetenser. Verksamheten omfattar ca 16 barn som undervisas i två mindre grupper.

Målsättning
 • att ge individanpassad undervisning enligt grundskolans läroplan, Lgr 11.
 • att skapa en kreativ inlärningsmiljö som stimulerar elevens nyfikenhet och lust att lära
 • att stärka självkänslan så att eleverna ska våga kommunicera och använda sitt språk
 • att när det är möjligt integrera i större klass
Arbetssätt
 • Verksamheten genomsyras av ett strukturerat arbetssätt
 • Bild och teckenstöd
 • Kompensatoriska hjälpmedel
 • Undervisningen följer grundskolans kursplaner och alla elever har en individuellutvecklingsplan och åtgärdsprogram.
 • Eleverna får regelbunden träning med talpedagog och logoped både individuellt och i grupp
 • Vi använder musik, drama och bild som olika verktyg att förstärka språkinlärningen
 • Kontinuerlig kontakt och samarbete med föräldrar
 • I språkklassen finns många vuxna med olika specialkompetenser

Publicerad av: Sandie Jansson

Senast uppdaterad: 2016-08-17

Högermeny