Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vad innebär en språkstörning?

Språket består av olika delar:

Formen - som innebär uttal och grammatik

Innehåll (semantik) - som står för begrepp och ordförråd

Användning - hur användningen (pragmatiken) av språket går till och som utgör själva grunden för språket. I användningen av språket finns en mängd regler för hur vi kommunicerar och som gör att kommunikationen eller samspelet med andra underlättas.

Det finns barn som inte utvecklar sitt tal och språk i samma takt som andra barn. De kan ha svårigheter inom något eller flera av de delar som behöver behärskas för en normal språkutveckling, ofta består svårigheterna av en kombination av samtliga delar. Svårigheterna kan vara lätta eller mer omfattande.

Förmågan att kommunicera är viktig och utgör grunden för att vi kan lära oss, utvecklas och förstå.

I modulen relaterad information finns fler länkar i ämnet som t.ex. Ågrenska som är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.


Publicerad av: Sandie Jansson

Senast uppdaterad: 2016-08-17