Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Fritidshemsverksamhet

"Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap" Skolverket

Njupkärrs fritidshem

Fruktstund

Muna har fruktstund.

 

Omsorg och pedagogisk verksamhet 

Fritidshemmets uppgift är att förena omsorg med en pedagogisk verksamhet, med betoning på ett brett stöd för barnets hela utveckling i samverkan med hemmet. Fritidshemsverksamhet är frivillig och huvudsakligen ämnat för barn från förskoleklass tom skolår 6.

 

Bidra till att läroplanens mål uppfylls

Fritidshemmet ska komplettera skolan, bidra till att läroplanens
mål uppfylls samt erbjuda en meningsfull fritid.

 

Fyra avdelningar

Organisationsmässigt ingår fritidshemmet i skolans tre arbetslag och är indelat i fyra avdelningar. En av avdelningarna bedriver heldagsomsorg för förskoleklass (Kristallen), två avdelningar bedriver verksamhet för år 1-3 (Rubinen och Diamanten) samt en avdelning för år 4-6 (Smaragden).

Avdelningarnas telefonnummer
Kristallen: 070-488 93 69
Rubinen: 070-488 94 78
Diamanten: 070-488 93 63
Smaragden: 070-488 95 78 


Publicerad av: Sandie Jansson

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Högermeny

Kontakt

Barn och utbildning

Rektor
Maria Larsson Busse
Postadress:
135 44
Tyresö
Besöksadress:
Granängsstigen 1