Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vår organisation

Njupkärrs skola är en kommunal grundskola. På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har ca 300 elever. På skolan finns fritidsverksamhet för alla åldrar.

På vår skola ska alla ha möjlighet att lyckas, få lust att lära, förstå vikten av kunskap och känna tilltro och trygghet. Vår skola är väletablerad, mångkulturell och har en hög pedagogkompetens. 


Under de senaste åren har vi gjort stora satsningar på att öka elevernas kunskapsnivå. Det har visat sig i förbättrade resultat överlag, vilket vi kan se i de nationella proven för år 6.

På vår skola finns möjligheter och utmaningar som inspirerar och utvecklar.

Alla ska känna sig välkomna till vår skola


Publicerad av: Sandie Jansson

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Högermeny

Kontakt

Njupkärrs skola

Rektor Maria Larsson Busse
Viktoria Mattsson(biträdande rektor)
Postadress:
135 44 Tyresö
Besöksadress:
Granängsstigen 1
  • 08-5782 74 60 (rektor)
  • 08-712 67 05