Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Slöjd är populärt på skolan

På Njupkärr har vi två fina slöjdsalar. Slöjd är populärt på skolan. Våra slöjdlärare heter Magnus och Jenni.

  • Bygga din självkänsla och tro på dig själv, att just DU kan slöjda.
  • Ge lust till att skapa genom att koppla kunskap och intresse till skapandet i slöjden.
  • Lära sig planera sitt arbete och hitta olika lösningar på hur man kan komma vidare med det man arbetar med.
  • Provar olika verktyg, redskap och arbetssätt. Genom detta lär man sig att slöjda!
  • Träna på att ta ansvar för att man lär sig något i slöjden, planerar och genomför det man tänkt göra, så gott man kan.
  • Träna på att se svåra, lätta, bra och mindre bra saker i det man skapat. Kunde man gjort något på ett annat sätt?

Bilar av trädgrenar.Bilar som är gjorda av trädgrenar.  


Publicerad av: Sandie Jansson

Senast uppdaterad: 2016-04-05

Högermeny