Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Rastverksamheten

Det finns alltid någon vuxen ute!

Vi satsar mycket på rastverksamheten på skolan. Vi är många vuxna ute varje rast för att skapa trivsel och trygghet för våra elever.

Det finns möjlighet för barnen att låna olika saker på rasterna,
exempelvis fotbollar, tennisracket, hoppstyltor, bandyklubbor brännboll m.m. 

Njupkärr är nu en del av TL-programmet

Trivselprogrammet är Nordens största program för aktivitet och inkludering med över 1300 medlemsskolor i Sverige, Norge, Danmark och på Island. Med Trivselprogrammet ger vänliga och respektfulla trivselledare (från årskurs 3-9) de andra eleverna på skolan en möjlighet till ökad aktivitet och trygghet på rasterna.
I Sverige är nu drygt 270 skolor med i programmet och nya tillkommer kontinuerligt!

Trivselprogrammets mål är att:
● Främja ökad och mer varierad lek/aktivitet på rasterna
● Ge elever möjlighet att bygga goda vänskapsrelationer
● Reducera konflikter mellan elever
● Främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt
● Främja ökad aktivitet i undervisningen

Kombinerat med goda handlingsplaner eller program mot mobbning är målet att trivselprogrammet också skall kunna bidra till att minska mobbning och öka trivseln.

Lär mer om TL-progrmmet här


Publicerad av: Sandie Jansson

Senast uppdaterad: 2016-10-10

Högermeny