Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Rastverksamhet

Huvudbild


Det finns alltid någon vuxen ute!

Vi satsar mycket på rastverksamheten på skolan. Vi är många vuxna ute varje rast för att skapa trivsel och trygghet för våra elever.

Det finns möjlighet för barnen att låna olika saker på rasterna,
exempelvis fotbollar, tennisracket, hoppstyltor, bandyklubbor brännboll m.m. På eftermiddagsrasten erbjuder fritids olika aktiviteter som leds av en vuxen.

Fritids ansvarar för rastverksamhetens aktiviteter. 


Publicerad av: Sandie Jansson

Senast uppdaterad: 2016-04-05

Högermeny