Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

På Njupkärrs skola är IT en naturlig del i skolarbetet.

Vi har två fina Mediatek med datorer där barnen kan arbeta i nära anslutning till sitt klassrum. Vi har även fler bärbara datorer som klasserna kan använda sig av. Det råder full aktivitet under hela skoldagen vid datorerna. Barnen skriver, gör presentationer i PowerPoint, söker information eller arbetar i något av våra pedagogiska datorprogram. Vi har ca; 30 olika datorprogram för olika åldrar och behov. Våra pedagoger har mycket hög IT-kompetens på skolan.

datorprogram

Våra digitala klassrum
Njupkärr har elva digitala klassrum och två ljuskanoner som flexibelt kan användas i klassrum utan digital skrivtavla. I våra klassrum blir ljud, bild och film ett naturligt inslag i undervisningen. Tekniken medför att lektioner kan sparas och mejlas till elever som inte varit närvarande. Vi tar tillvara många olika lärstilar och eleverna får vara delaktiga framme vid tavlorna.

klassrum

 


Elever i behov av särskilt stöd

IT är också ett sätt för oss att inkludera elever i behov av särskilt stöd. Elever med läs- och skrivsvårigheter har tillgång till dator med talsyntes, rättstavningsprogram och olika träningsprogram.

Datorutrustning 
Förutom datorstöd så får elever som behöver "läsa med öronen" hjälp av våra Daisy-spelare. Spelarna läser upp skönlitteratur och läromedel.

Daisy-spelare
Vårt mål är att elever i behov av särskilt stöd ska få samma förutsättningar i skolarbetet som sina kamrater. Eleverna ska också känna till andra hjälpmedel som finns för framtida studier.


Publicerad av: Sandie Jansson

Senast uppdaterad: 2016-04-05

Högermeny

Elevarbeten

Elevarbeten

Här kan du titta på fina arbeten som våra elever har gjort i PowerPoint.