Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Förväntningar


Förväntan på dig som förälder

Vi förväntar oss av dig som förälder att du aktivt deltar i ditt barns vistelse  i skolan, förskoleklassen och på fritidshemmet genom att:

 • ta del av informationen du får från skolan
 • du håller kontakt med ditt barns lärare och fritidshemspersonal
 • du deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal
 • du meddelar oss om ditt barn är frånvarande
 • ditt barn kommer i tid
 • du tar ansvar för att ditt barn sköter sina hemuppgifter
 • du samverkar med oss för ditt barns bästa

 

Förväntan på dig som elev

På vår skola ska alla elever känna sig trygga och ha goda kamratrelationer, därför förväntar vi oss av dig som elev att:

 • du tar ansvar för dig själv och dina handlingar
 • du visar respekt för och tar hänsyn till andra människor
 • du följer skolans ordningsregler

På vår skola vill vi att alla ska utvecklas och lära sig så mycket som möjligt, därför förväntar vi oss av dig som elev att:

 • du vill ta ansvar för ditt lärande
 • du ber om hjälp när du behöver
 • du passar tider

På vår skola ska alla elever ha en god arbetsmiljö, därför förväntar vi oss av dig som elev att:

 • du medverkar till att det är arbetsro i skolan
 • du visar respekt för skolans material och miljö, både ute och inne

 

Förväntan på oss som skola

Ni kan förvänta er att:

 • all personal arbetar för att skapa trygghet för barnen
 • vi utgår från att alla elever vill och kan, ta ett personligt ansvar för sitt arbete och handlande
 • all personal samverkar för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande
 • vi tydligt gör klart vilka mål och förväntningar som finns i arbetet i skolan, förskoleklassen och på fritidshemmet
 • berörd personal har ansvaret för att ta kontakt med familjen om något särskilt hänt eller om barnet inte kommer till skolan utan att vara frånvaroanmält
 • du får ett positivt bemötande av all personal
 • vi samverkar med dig för ditt barns bästa

Publicerad av: Sandie Jansson

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Högermeny

Relaterad information