Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen består under läsåret 16/17 av fyra personer: Viktoria Mattsson, Lena Zapala, Carina Olsson och Sandra From.

Under vårterminen kommer gruppen att träffas en gång i veckan för att stämma av ev. kränknings- och mobbningsärenden, samt fortlöpande planera för det förebyggande och främjande arbetet på skolan. Frågan lyfts och aktualiseras på varje APT.

Gruppens uppgift är att ha koll på de kränkningsärenden som kommer in för att se och upptäcka ev. systematik i det som sker, t.ex. när det kommer till på vilka platser kränkningar sker, vilka som är inblandade samt vilken typ av kränkningar som är vanligast. Rutinen är att den personal som upptäcker eller får reda på att en elev har blivit kränkt, skriver en kränkningsanmälan, ev. med hjälp av elevens mentor eller annan personal som kan ha insyn i situationen eller känner eleverna. I de fall det uppstår fall av mobbning, alltså mer systematisk kränkning, går trygghetsgruppen in som stöd.

Vid två tillfällen per läsår genomför gruppen en trygghetsenkät, där alla elever får svara på frågor om som rör ev. kränkningar i skolan och på fritids. När det gäller kartläggningsarbetet kommer även elevrådet att spela en viktig roll som samtalspartner och deltagare. Detta läsår genomför de en kartläggning som heter "Kränkningskameran", vars resultat de kommer att få presentera för trygghetsgrupp och skolledning.

Även om vi genomför kartläggningar, kan det finnas situationer som vi missar och vi vill gärna ha hjälp av elever och föräldrar. Du som har information som bör komma trygghetsgruppen till del är varmt välkomna att kontakta oss:

Trygghetsgrupp

carina.olsson@utb.tyreso.se  
sandra.from@utb.tyreso.se 
lena.zapala@utb.tyreso.se  
viktoria.mattsson@utb.tyreso.se  


Publicerad av: Sandie Jansson

Senast uppdaterad: 2017-01-12