Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Skolans egna mål


"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla".

Flicka laborerar


På Njupkärrs skola arbetar vi för att få barn att lära utifrån följande punkter:

  • Lära ska vara meningsfullt
  • Lära ska vara roligt. Att lära ska relatera till egna behov
  • Att lära kräver uppskattning.
  • Vi eftersträvar internationell förståelse och anser att skillnader i kunskaper, språk och kultur är en tillgång liksom att människor är olika.

redovisning 


Hur skolan arbetar mot målen

Vi tydliggör de förväntningar vi har på barnen och föräldrarna samt vad som kan förväntas av skolans personal.

Vi ser som vår viktigaste uppgift att skapa bra inlärningssituationer för barnen. Barnen lär sig samarbeta i blandade åldrar och de äldre barnen fungerar som faddrar åt de yngre.

I varje arbetslag samarbetar lärare, förskollärare och fritidspedagoger för en helhetssyn på barnen.

Våld, mobbing och hot om våld accepteras givetvis inte och i skolan finns en hjälpgrupp som arbetar för att förebygga mobbing och för att hjälpa eventuellt utsatta barn. Rastverksamheten är av stor betydelse därför satsar vi extra på den så att det alltid finns gott om vuxna ute samt aktiviteter för barnen. Vi har utvecklat traditioner som fått stor betydelse för oss i skolan och dess omgivning.

Lektion


Publicerad av: Sandie Jansson

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Högermeny

Kontakt

Njupkärrs skola

Rektor Maria Larsson Busse
Viktoria Mattsson(biträdande rektor)
Postadress:
135 44 Tyresö
Besöksadress:
Granängsstigen 1
  • 08-5782 74 60 (rektor)
  • 08-712 67 05