Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet och resultat i skolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor

 

Enhetens uppföljningsmetoder  

Nybodabergets förskolor och skolors enhet arbetar systematiskt med ständiga förbättringar. I vårt sätt att tänka är att vara nöjd lika med stagnation och försämring.

Enhetsplan

Utgångspunkten i vårt kvalitetsarbete är vår enhetsplan. I redovisningen utvärderar vi våra mål och analyserar vad nästa steg är i vår utveckling. För oss är det viktigt att utgå från där vi befinner oss och där starta ett målinriktat arbete.

Utvecklingsgrupper

Den viktigaste uppföljningen sker i enhetens olika utvecklingsgrupper och i arbetslagen.

Elevernas delaktighet 

En utmaning för oss är att få eleverna delaktiga i vårt förbättringsarbete. Elevråden på våra skolor spelar en nyckelroll i uppföljningsarbetet. Där sker uppföljning på olika sätt men med ett gemensamt fokus på "har förbättring skett och hur märker eleverna det?".


Publicerad av: Sandie Jansson

Senast uppdaterad: 2016-08-17