Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Njupkärrs förskolas mål

Vi vill skapa möjligheter till ett lustfyllt lärande där barn och föräldrar ska känna sig trygga. Vi beaktar även barnens språkliga och motoriska färdigheter samt deras sociala kompetens.

 

Så här arbetar vi för att nå dessa mål

Lustfyllt lärande genom att:

 • vi har en föränderlig miljö anpassad efter barnens ålder och intressen.
 • personalen är lyhörd och tar tillvara på barnens idéer och utveckling.

 

Trygghet genom att:

 • ha ett inskolningsschema som anpassas till varje barns behov.
 • ha återkommande och kontinuerliga vardagsrutiner skapar vi trygghetskänsla för barnen och föräldrarna.
 • vi under inskolningen lägger grunden till en trygg och förtroendefull relation till föräldrarna där lyhördhet och respekt är grundstenarna.
 • ha en daglig muntlig kontakt vid lämning och hämtning samt skriftlig information som t.ex. daglig, vecko- eller månadsbrev får föräldrarna inblick i verksamheten.
 • ha återkommande utvecklingssamtal där föräldrar och personal tillsammans dokumenterar barnets utveckling och tillsammans sätter upp nya mål för den fortsatta utvecklingen.

 

Språket genom att:

 •  ha samtal med  barnen ger vi dem möjlighet till ett rikt ordförråd, talförmåga, språklig medvetenhet och ordförståelse vilket i sin tur ligger till grund för läs- och skrivinlärning.
 • medvetet ge barnen rätt matematiska termer lägger vi grunden till barnens förståelse av det matematiska språket.

 

Grovmotoriken genom att:

 • vistas ute i olika miljöer som förskolegården, lekparker, skogen med mera stimuleras  barnens grovmotoriska färdigheter på ett naturligt sätt.
 •  använda skolgymnastiksalen ges kompletterande möjligheter att utveckla grovmotoriska färdigheter.

 

Finmotoriken genom att:

 • erbjuda barnen möjligheter till lek med olika materiel som t.ex. stort och litet lego, byggklossar, papper, pennor, kritor, saxar, pärlor, färg, penslar osv. får de utveckla sina finmotoriska färdigheter
 • ta tillvara på vardagssituationer som måltider, av- och påklädning så utvecklas barnets färdigheter finmotoriskt som att barnets självförtroende stärks.

 

Social kompetens genom att:

 • delta aktivt i barnens lekar kan vi stimulera barnens sociala färdigheter som empati, respekt, lyhördhet, konfliktlösning, samarbetsförmåga med mera
 •  ha fasta regler och rutiner hjälper vi barnen att ta del av den sociala strukturen i förskolan samt att visa hänsyn till varandra.

Publicerad av: Karin Border

Senast uppdaterad: 2017-11-24

Högermeny