Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Inskolning

Vi tar hänsyn till varje barns behov och anpassar inskolningen efter hur snabbt barnet finner trygghet hos oss.

Pedagog läser bok för barn
Inskolningen är till för att barnet ska vänja sig vid den nya miljön, nya rutiner, nya kamrater, personalen och inte minst att skiljas från föräldrarna och lita på att de kommer tillbaka. Inskolningen är också till för att personalen ska lära känna det nya barnet.

Din uppgift som förälder vid inskolningen är att vara den trygga bas som barnet utgår ifrån när det ska utforska förskoleavdelningen och bekanta sig med personal och barn. Du skall finnas inom syn- och räckhåll för att barnet skall kunna återvända till tryggheten vid behov.

Det kan vara svårt att lämna sitt barn efter föräldraledigheten och börja arbeta igen. Avskedet underlättas för barnet om det sker på samma sätt varje gång. Barnet är då förberett på vad som kommer att ske. För barnets skull är det också bra om avskedet är klart och tydligt: mamma/pappa säger hejdå och går sedan. Är barnet ledset är det inte så lätt att gå, men oftast hjälper det inte att dra ut på avskedet.

Barn till arbetslösa och föräldralediga skolas in på de 20 timmar de är berättigade till.

Efter 4-6 veckor gör föräldrar och personal tillsammans en utvärdering på hur inskolningen fungerat.

Vid byte av avdelning har vi ett överlämnandesamtal där föräldrar och personal från den gamla och den nya avdelningen deltar och tillsammans dokumenterar barnets utveckling.


Publicerad av: Karin Border

Senast uppdaterad: 2016-01-07

Högermeny