Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Föräldrasamverkan

På förskolan är den dagliga kontakten vid lämning och hämtning den viktigaste situationen för dialog mellan föräldrar och personal. Det är då man stämmer av hur dagen varit och om det hänt något som kan påverka barnets humör. För att få ett bra samarbete är det viktigt att föräldrar och personal är öppna och ärliga i samtalet. Fråga alltid om saker ni undrar över och diskutera eventuella problem medan de är små. Vi informerar också om verksamheten på anslagstavlorna i resp. hall och i våra månadsbrev.

Föräldramöte, med allmän information och information om det kommande läsårets verksamhet, brukar vi ha på höstterminen.

Varje termin har vi enskilda utvecklingssamtal där föräldrar och personal tillsammans ser om verksamheten når målen i relation till det enskilda barnet.

Varje läsår genomförs en föräldraenkät där ni får svara på vad ni tycker om förskolan. Resultatet av föräldraenkäten ligger till grund för vårt ständiga arbete med att förbättra förskolan. Därför är det viktigt att alla deltar i enkäten och svarar på frågorna.


Publicerad av: Karin Border

Senast uppdaterad: 2016-01-07

Högermeny