Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vår målsättning

logopedövar tecken med ett barnEnligt rapporten "Översyn av logopedinsatser i språkförskoleverksamhet"
(Stockholms Läns Landsting 2009-01-15) är "...behandling och språkträning integrerat i vardagssituationer på språkförskolan den enda idag kända form av logopedinsatser som ger positiv effekt på barnens språkstörning."

 

                                                                                               
Vår målsättning är:

  • att stärka och utveckla barnets kommunikativa förmåga och lust till kommunikation
  • att med lekens hjälp utveckla barnets sociala förmågor
  • att stärka barnets tilltro till sig själv - "jag kan!".

Vi erbjuder:

  • liten barngrupp med hög personaltäthet
  • daglig språkträning i vardagliga situationer
  • en strukturerad verksamhet med tydliggörande pedagogik
  • tecken- och bildkommunikation som stöd för barnets språkutveckling
  • språkträning i smågrupper.

Publicerad av: Karin Border

Senast uppdaterad: 2016-01-21

Högermeny