Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Samling

Varje dag är det ett barn som kallar till samling genom att slå på en tamburin och ropar "SAMLING"! Vi har en strukturerad samling där många moment återkommer varje gång vilket skapar trygghet.

Fingerdockor på pinnarBarnens egna fingerdockor som representerar dem själva.

fingerdocka i docksång             Sjuksäng och "lediglåda"  

Genom samlingen skapar vi en bra "vi-känsla" där alla barn blir bekräftade. Vi sjunger samma intro-sång en längre period. Vi samlar barnen och pratar om vilka barn som är här, vilka som är lediga och sjuka. När ett barn är sjukt eller ledigt lägger vi barnets fingerdocka i sängen eller "ledig-lådan".

Vi använder tydliggörande pedagogik där vi med foton och bilder på dagens aktiviteter, teckenstöd, fingerdockor, handdockor och föremål gör samlingen mer tydlig. Barnen ser vems tur det är att duka och massera.


Meningen är att samlingen ska vara lustfylld där barnen genom sånger, rörelselekar, rim och ramsor tränar bland annat språk och matematik. Barnen ska även kunna vara med och påverka samlingens innehåll så att de känner sig delaktiga.


 Alla barn har gjort varsin fingerdocka som vi använder i samlingen.

 

 

 

 

Exempel på hur en dag "schema" kan se ut med hjälp av Nilbilder


  Samling


    Lekparksbesök             Flanosaga                   Lunch


      Massagevila                Lugn lek                   Mellanmål


        Fri lek                      Gå hem

  

  


Publicerad av: karin.border@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-01-21

Högermeny