Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Flanosagor

Alla barn ritar och berättar egna flanosagor för varandra.

flanosaga, ritade utklippta bilder

Bakgrund
Varje dag innan lunch får barnen höra en flanosaga - med tecken vilket är mycket uppskattat av barnen. Vid några tillfällen har barnen själva fått använda flanosagorna och berättat sagorna med egna ord, bland annat "Bockarna Bruse".

Projektidé
Eftersom vi är en språkpedagogisk avdelning vill vi arbeta med ett projekt som på många sätt är kopplat till språket. Vi vill utmana barnen i att berätta och göra egna flanosagor med stöd av de vuxna. Tanken är att de ska uppmuntras att berätta och visa sina flanosagor på en samling. Vi tror att de kommer att inspirera varandra. Under hela tidens gång reflekterar vi tillsammans med barnen.

Mål
Barnen lär sig:

  • att berätta - att använda språket
  • att lyssna på varandra - turtagning
  • att använda nya stödtecken
  • att se kopplingen tal - bokstäver - skriftspråket använda sin fantasi och skaparlust
  • att en saga har en början och ett slut
  • att ha en röd tråd i berättandet - handlingen
  • att samarbeta.

barn sätter upp eb flanobild medan vuxen visar teckenBarnen ser att deras ord skrivs ner och blir en berättelse.
De får vara med under hela processen - från berättandet till den färdiga sagan. Deras självkänsla stärks av att de skapar något eget - jag kan!                                 
Färdig flanosaga

  • Färdig flanosaga

    Här kan du titta på den färdiga flanosagan om kaninen Per och hans äventyr.

Publicerad av: Karin Border

Senast uppdaterad: 2016-01-21

Högermeny