Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Språk/Kommunikation

Vi använder Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation -TAKK. Det är ett hjälpmedel till kommunikation där man talar och tecknar samtidigt - man betonar viktiga ord. Tecknen är konkreta och används tillsammans med ett tydligt kroppsspråk.


Barn och pedagog använder tecken vid presentation av maten

Varje dag är ett barn dukvärd. Här presenteras dagens mat med stöd av
tecken. Idag serveras köttbullar.

Det gör att barnen förstår lättare och gör sig förstådda samtidigt som tal och språk stimuleras. Det är bra att börja med TAKK tidigt för att undvika dåligt självförtroende och minskar risken för raseriutbrott/passivitet eftersom barnen blir förstådda. Det är viktigt med en inte alltför kravfylld miljö.

På Planeten har alla barn och vuxna ett persontecken dvs. ett tecken som symboliserar en viss person. Barnen har själva bestämt sina egna persontecken och det kan vara ett djur, en favoritsak, en bokstav eller något man tycker om att göra. Alla barn lär sig varandras persontecken och använder dem flitigt på Planeten i lek och sång.


      Varför är det bra att använda tecken?

 • Tecken är konkreta - hjälp vid inlärning.
 • Tecken gör att barnets språk och tal stimuleras.
 • Tecken minskar risken för raseriutbrott/passivitet eftersom barnet blir förstådda. 
 • Tecken bygger upp det inre ordförrådet.
 • Tecken använder andra sinnen. Man kan både se och känna tecken.
 • Tecken ökar koncentrationen.
 • Tecken kan hållas kvar längre än talade ord i tiden.
 • Tecken dämpar den vuxnes talflöde.
 • Tecken fungerar som en brygga mellan talet i omgivningen och det egna kroppsspråket.
  


Språk/Kommunikation

 • Samling

  Varje dag är det ett barn som kallar till samling genom att slå på en tamburin och ropar "SAMLING"! Vi har en strukturerad samling där ...

 • Leksaksvisning

  Barnen tar med sig en sak hemifrån som de berättar om på samlingen.

 • Språksamling

  Varje vecka har vi en språksamling. Vi delar in barnen i tre grupper - en vuxen med fyra barn- och genomför olika språkövningar.

 • Trum och rytmiksamling

  Varje vecka inleds med trumspel och sång på Planeten.

 • Bokprojekt

  Varje höst är alla femåringar med i ett bokprojekt i samarbete med biblioteket.

 • Bokprojekt "Bokveckor"

  Barnen turas om att ta med sin favoritbok.

 • Flanosagor

  Barnen gör egna flanosagor.

Publicerad av: Karin Border

Senast uppdaterad: 2016-01-21

Högermeny