Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

"Vi och våra kamrater " projekt

Huvudbild

  

  

Ett av våra viktigaste uppdrag är att ge barnen en bra värdegrund och stöd och stimulans i sin sociala utveckling.

Genom att uppmuntra barnen att bry sig om varandra stärker vi deras empatiska förmåga. Det är även viktigt att ge dem strategier som de kan använda i sin lek och samvaro med andra.

Vi ville lyfta fram varje barn genom att uppmärksamma dem på något positivt sätt. Vi tänkte låta barnen turas om att sitta i "guldstolen" och få höra vad de var bra på. Pippi, som alla barn känner till, fick börja med att sitta i stolen. Barnen fick säga vad de tyckte Pippi var bra på. Vid ett annat tillfälle fick ett barn gå ut ur rummet med en vuxen medan vi frågade de andra barnen vad det här barnet var bra på. Sedan fick barnet komma in och höra om allt bra som sagts. Glädjen och stoltheten gick inte att ta miste på. 

Vi pratar med barnen om olika känslor: glad, arg och ledsen
och låter barnen eller handdockor dramatisera olika situationer och känslouttryck. På rörelsepasset i gymnastiksalen får de leka till exempel leka glada statyer"   

Vi frågar barnen hur en bra kamrat ska vara och gör en "kompissol"

Alla barn turas om att få en "hemlig kompis". Några gånger dras namnlappar då två barn får stanna inne och leka med varandra.

Självklart fortsätter vi med det här arbetet och vi ser att barnen gärna hjälper varandra och visar mer empati. Även besökare brukar kommentera att barnen har ett fint sätt mot varandra.


Publicerad av: Karin Border

Senast uppdaterad: 2016-01-21

Högermeny