Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Naturvetenskap/Teknik


Vi väljer att utveckla barnens lärande i
naturvetenskap. Vi har tidigare arbetat
med experiment ur boken "Russinhissen"
av Hans Persson. Vi pedagoger får vara
lyhörda och ställa de "rätta" frågorna så
barnen kommer vidare. Vi reflekterar med
barnen om vad som sker under experimentet
och framförallt tar reda på "hur" de har tänkt.

En skål med russin, en flaska kolsyrat vatten och en glasburk

Experiment "Russinhissen:
Vi häller russin i kolsyrat vatten.
Vad händer med russinen?

 Glasburk fylld med vatten och russinRussinen åker hiss det vill säga åker iväg

 

med bubblorna i det kolsyrade vattnet. 

 

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Enligt Lpfö 98/1"att utveckla sin förståelse
för naturvetenskap..., liksom sitt kunnande
om...enkla kemiska processer och
fysikaliska system."

"att utveckla sin förmåga att utforska,
urskilja, dokumentera, ställa frågor
om och samtala om naturvetenskap."

Ett färgat isägg som någon strör salt på.Experiment isägget


 

 

Ett färgat isägg klyvs mitt itu med en knivVi ska ha ett undersökande arbetssätt där
barnen får reflektera och dra egna slutsatser.


Publicerad av: karin.border@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-01-21

Högermeny