Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Matematik

Vi arbetar mycket med matematiken i vardagen. På samlingen räknar vi antal barn, går igenom dagens datum, räknar köttbullar och delar äpplen. Vi reflekterar över storlek och form, spelar spel med tärning, räknar stavelser och leker "Fem små apor"...

flicka tittar på fem plantor

"Det ser ut som en sån där fem" reflekterar ett av barnen.

Ur Förskolans Läroplan (Lpfö-98/10)
Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera
  • utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang
  • utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

         

Matematik

Publicerad av: Karin Border

Senast uppdaterad: 2016-01-21

Högermeny