Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Hur vi arbetar

Vi arbetar med en tydliggörande pedagogik med mycket visuellt stöd genom bilder och föremål, tecken kommunikation och handalfabetet, schema, handdockor, fingerdockor mm. Struktur och tydlighet med ett medvetet förhållningssätt beskriver vårt arbetssätt.

Samling på förskolan

Vi arbetar enligt förskolans läroplan, Lpfö-98/10. Verksamhet är som på en vanlig förskola men mer strukturerad och genomsyras av språkträning i vardagen. En mindre barngrupp och en större personaltäthet samt insatser av talpedagog och logoped har en positiv inverkan på barnens utveckling och lärande.

Vi har en helhetssyn på barnet. Alla delar av barnets utveckling (t.ex. den språkliga motoriska och sociala) samverkar och påverkar varandra. Att stimulera språkutvecklingen i vardagen är dock den centrala tanken i allt vi gör.

Vi ger mycket tid för samtal och för att uttrycka sig - talutrymme. Det är viktigt att lära sig lyssna och föra en dialog med andra. Att själva få berätta och känna att ”jag kan, jag vågar” är bra för självkänslan.

Vi anser att leken har en stor betydelse för barnens utveckling. Att få träna lekens grundpelare: samspel, turtagning och ömsesidighet är viktigt för allt fortsatt samspel med andra.


Publicerad av: Karin Border

Senast uppdaterad: 2016-01-21

Högermeny

Relaterad information