Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Planeten, Språkpedagogisk avdelning

Till avdelning Planeten kan man än så länge komma om man behöver stöd i sin tal- och språkutveckling men den är dock inte längre kommunövergripande.

Plastfigurerna BabblarnaSpråkstimulerande material "Babblarna" av forskaren Iréne Johansson
med Praxisbilder.

Planeten finns kvar tillsvidare som en mindre grupp med 14 platser (tidigare 12). 
Här tas tas numera endast in barn som söker från förskolorna i området, Nybodabergets enhet. De barn som kommer till oss har tidigare varit i kontakt med BVC där de fått remiss till logoped eller stöd av sin förskola via talpedagog.

Pedagogerna har specialkompetens inom språkområdet och specialpedagogik samt lång erfarenhet av att arbeta med barn med språksvårigheter/ språkstörning. Sju av barnen är för närvarande i behov av extra stöd i sin tal och språkutveckling. De andra barnen ses som viktiga språkliga förebilder och "språkmotorer".

Tidigare kom en logoped till Planeten och arbetade med de barn som behövde extra språkstöd två gånger i veckan. Nu tar pedagogerna med sig barnen till logopedmottagningen  en gång i veckan. Föräldrarna uppmanas även att gå med barnen en gång i veckan. Den talpedagog som tidigare var knuten till avdelningen har tyvärr slutat och kommer inte att bli ersatt. Pedagogerna får handledning av logoped.


Planeten, Språkpedagogisk avdelning

Publicerad av: Karin Border

Senast uppdaterad: 2016-02-16