Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

 

Enhetens uppföljningsmetoder:

Varje enhet skriver årsvis en kvalitetsredovisning. Här följer man upp hur arbetet mot målen i Förskolans Läroplan (Lpfö-98) har gått och nya mål sätts för det kommande läsåret.

Varje år undersöker vi genom en föräldraenkät hur nöjda föräldrarna är med vår verksamhet och kan jämföra det mot det övergripande resultatet i Tyresö kommun.


Publicerad av: Karin Border

Senast uppdaterad: 2016-01-07