Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår
Information

Ur Förskolans läroplan 98/10

Förskolans läroplan 98/10

Förskolan skall sträva efter att varje barn...

- utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

- utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

- Utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla sina upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Utseende i högerspåret
Information

Ur Förskolans läroplan 98/10

Förskolans läroplan 98/10

Förskolan skall sträva efter att varje barn...

- utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

- utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

- Utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla sina upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Utseende med två kolumners bredd
Information

Ur Förskolans läroplan 98/10

Förskolans läroplan 98/10

Förskolan skall sträva efter att varje barn...

- utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

- utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

- Utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla sina upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.