Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår
Information

Ur Förskolans läroplan 98/10

Förskolans läroplan -98

Förskolan skall sträva efter att varje barn...

- utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

- utvecklar sin görmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar,

- tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera,

- utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda mattematik i meningsfulla sammanhang,

- utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

Utseende i högerspåret
Information

Ur Förskolans läroplan 98/10

Förskolans läroplan -98

Förskolan skall sträva efter att varje barn...

- utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

- utvecklar sin görmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar,

- tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera,

- utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda mattematik i meningsfulla sammanhang,

- utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

Utseende med två kolumners bredd
Information

Ur Förskolans läroplan 98/10

Förskolans läroplan -98

Förskolan skall sträva efter att varje barn...

- utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

- utvecklar sin görmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar,

- tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera,

- utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda mattematik i meningsfulla sammanhang,

- utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.