Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår
Information

Ur Förskolans läroplan 98/10

Förskolans läroplan 98/10

Förskolan skall sträva efter att varje barn...

- utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera...

- utvecklar självständighet och tillit till den egna förmågan

- utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner.

- utvecklar sin skapande förmåga...

 

Utseende i högerspåret
Information

Ur Förskolans läroplan 98/10

Förskolans läroplan 98/10

Förskolan skall sträva efter att varje barn...

- utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera...

- utvecklar självständighet och tillit till den egna förmågan

- utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner.

- utvecklar sin skapande förmåga...

 

Utseende med två kolumners bredd
Information

Ur Förskolans läroplan 98/10

Förskolans läroplan 98/10

Förskolan skall sträva efter att varje barn...

- utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera...

- utvecklar självständighet och tillit till den egna förmågan

- utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner.

- utvecklar sin skapande förmåga...