Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår
Information

Ur förskolans läroplan 98/10

Förskolans läroplan -98

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

- utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur

- utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära

- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kropsuppfattning.

Utseende i högerspåret
Information

Ur förskolans läroplan 98/10

Förskolans läroplan -98

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

- utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur

- utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära

- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kropsuppfattning.

Utseende med två kolumners bredd
Information

Ur förskolans läroplan 98/10

Förskolans läroplan -98

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

- utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur

- utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära

- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kropsuppfattning.