Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår
Ur förskolans läroplan-98

Ur förskolans läroplan-98

Förskolans läroplan -98

Förskolan skall sträva efter att varje barn...
- utvecklar sitt ord- och
  begreppsförråd
- utvecklar tillit till sin egen förmåga
- utvecklar sin förmåga att
   reflektera
- utvecklar sin kroppsuppfattning

Utseende i högerspåret
Ur förskolans läroplan-98

Ur förskolans läroplan-98

Förskolans läroplan -98

Förskolan skall sträva efter att varje barn...
- utvecklar sitt ord- och
  begreppsförråd
- utvecklar tillit till sin egen förmåga
- utvecklar sin förmåga att
   reflektera
- utvecklar sin kroppsuppfattning

Utseende med två kolumners bredd
Ur förskolans läroplan-98

Ur förskolans läroplan-98

Förskolans läroplan -98

Förskolan skall sträva efter att varje barn...
- utvecklar sitt ord- och
  begreppsförråd
- utvecklar tillit till sin egen förmåga
- utvecklar sin förmåga att
   reflektera
- utvecklar sin kroppsuppfattning