Tyck till om tyreso.se

2. Tyresö och Huddinge är testkommuner för Södertörn, vad innebär det?

 

Frågor och svar

  • Svar: Åtta kommuner på Södertörn kommer att använda samordnad varudistribution och under hösten 2014 beslutades att Huddinge och Tyresö skulle vara testkommuner. I det uppdraget ingick bland annat att sätta upp rutiner och processer för samarbetet med omlastningscentralen Widrikssons och att skapa förutsättningar för informations-, varu- och faktureringsflöden. Resultatet av testarbetet ska återanvändas av samtliga kommuner i samarbetet.
    Huddinge har pågående dialoger med redan befintliga avtalspartners om att ansluta till samordning för att snabbt gå i skarp testdrift medan Tyresö har valt att skapa förutsättningar och förbereda inför anslutning av varuleverantörer i samband med att nya avtal tecknas.


Högermeny