Tyck till om tyreso.se

För anbudsgivaren

För att effektivisera inköp av varor och tjänster använder kommunen sig av elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyg.

Upphandlingsprocessen är reglerad i lag och innebär att Tyresö kommun som upphandlande myndighet måste följa denna lagstiftning. Detta innebär att våra förfrågningsunderlag måste vara tydliga så att alla anbudsgivare kan utläsa vad som efterfrågas och kan lämna anbud på lika villkor.

Tyresö kommun försöker ständigt underlätta för potentiella anbudsgivare genom att förenkla förfrågningsunderlaget i den mån det är möjligt och nedan följer även lite enkla råd och tips för företagare som vill lämna anbud:

     Läs noga igenom vad som efterfrågas
     Fundera på om detta är något för ditt företag
     Kontrollera att alla handlingar som efterfrågas skickas med
     Kontrollera att svar lämnats på samtliga frågor som ställs i tid
     Fråga om eventuella otydligheter

Observera att endast registrerade användare i upphandlingssystem kan se hela förfrågningsunderlagen med tillhörande dokument.

Aktuella upphandlingar samtliga upphandlingar


Publicerad av: Alina Vickberg

Senast uppdaterad: 2017-08-15

Högermeny