Tyck till om tyreso.se

Sysselsättningsgraden oförändrad under 2015

Publicerad den: 2016-01-13

I december 2015 var 2,8 procent av befolkningen i åldrarna 16 till 64 år öppet arbetslösa i Tyresö. Det är något fler än december 2014 då siffran var 2,2 procent.

Färska siffror från arbetsförmedlingen talar om en konstant sysselsättningsgrad i Tyresö under förra året. Pratar vi både öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder så var 4,1 procent av Tyresöborna utan arbete i december 2015, att jämföra med 4,0 i januari 2015. Siffrorna är de samma för män som för kvinnor. Genomsnittet för hela Stockholms län minskade marginellt - från 6,4 i januari till 6,2 i december. Genomsnittet för hela riket är högre men sjönk något även den - från 8,2 till 7.9 procent.

Bland unga är trenden positiv. Siffran för den registrerade arbetskraften i Tyresö mellan 18 och 24 år sjönk från 8,4 till 7,8 procent under året (3,5 procent om man enbart räknar öppet arbetslösa!). I Stockholms län och i riket är motsvarande siffror idag 7,9 respektive 13,1 procent.

Bland utrikesfödda är 6,9 procent öppet arbetslösa i Tyresö.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-21

Högermeny