Tyck till om tyreso.se

Effektivare utnyttjande av Tyresös industriområden

Publicerad den: 2011-12-14

Konkurrensen om marken är hård i Tyresö och kommunen har de senaste 25 åren prioriterat bostäder, idrottsplatser, grönområden och annat som gör Tyresö till en bra boendekommun. En ny utredning visar hur fler arbetsplatser i Tyresö kan skapas.

Närheten till storstaden gör att arbetsmarknaden för Tyresöborna är god och sysselsättningsgraden är hög, även i förhållande till andra kommuner i Stockholms län. Tyresö har nyligen rankats som Sveriges sjätte minst sårbara kommun vad gäller arbetsmarknad och konjunktur.

Det är dock önskvärt att Tyresöborna i möjligaste mån har nära till jobbet och en utredning om industrimarken har därför gjorts. En förtätning av nuvarande industriområden är möjlig och utvecklingen av Tyresö centrum skapar fler arbetsplatser inom kontor och handel. Samarbete med grannkommunerna kan också skapa fler arbetstillfällen. Ett sådant exempel är Skrubba där ett nytt industriområde kommer att byggas.

Läs hela rapporten ”Översyn av Tyresös industriområden med fokus på ett effektivare markutnyttjande.”


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2011-12-23

Högermeny