Tyck till om tyreso.se

Stöd till företag - coacher för energi och klimat

Publicerad den: 2017-05-17

Ditt företag betalar nog för mer energi än ni behöver. Nu kan ni få kostnadsfritt stöd av en coach för att minska energianvändningen och sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan

Tyresö kommun erbjuder detta stöd till små och medelstora företag i samarbete med Huddinge, Haninge, Salem och Botkyrka kommuner.

Detta får du som deltagande företag

Genom att delta i coachningsprogrammet får du en genomgång av företagets energianvändning, förslag på åtgärder som kan sänka företagets energianvändning samt 16 timmars individuell coachning för att genomföra de föreslagna åtgärderna. Deltagandet är helt kostnadsfritt. Du kommer även att bjudas in till träffar med andra företag i programmet där ni, förutom lära er mer om energieffektivisering, får utbyta erfarenheter med varann.

Kan mitt företag få hjälpt av en coach?

Programmet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh) per år.

Vinster med energieffektivisering

Vi räknar med sänkta energikostnader, förbättrad lönsamhet, minskad klimatpåverkan, bättre arbetsmiljö och ett stärkt varumärke genom det aktiva hållbarhetsarbetet. Det är fullt möjligt att sänka energianvändningen med 10% utan investeringar eller de som betalar sig på mindre än ett år.

Kontaktuppgifter:

Robin Söderström,  robin.soderstrom@huddinge.se tel. 08-535 365 35 eller Maria Fredlund, maria.fredlund@huddinge.se tel. 08-535 365 36

Mer information

Under "Relaterade länkar" kan du hitta mer generellt om stöd till små och medelstora företag och därifrån klicka vidare till en utförligare information om coacher för energi och klimat genom att klicka på länken till Energimyndighetens webbplats.

Logga

Stödet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella Regionalfondsprogrammet.Publicerad av: Gunilla Berg

Senast uppdaterad: 2017-05-17

Högermeny