Tyck till om tyreso.se

Chefsdag med näringslivsfokus

Publicerad den: 2015-03-24

Engagemanget var stort när Tyresös chefer träffades för att diskutera hur vi kan bidra till att höja företagsklimatet i Tyresö. Tolv Tyresöföretagare deltog också och bidrog med värdefulla synpunkter och idéer.

Alla kommunens chefer, cirka ett hundra, samlas fyra gånger om året till en så kallad "100-dag". Syftet med dagarna är att ge tillfälle att mötas över förvaltningsgränserna, diskutera ledarskap och hur vi kan nå de strategiska målen. Vid årets första möte, den 18 mars, var temat det strategiska målet "ett blomstrande näringsliv". Hur kan vi stärka det entreprenöriella klimatet i kommunen? Och få Sveriges nöjdaste företagare?

Win-win

Ett gott företagsklimat skapar fler arbetstillfällen i kommunen, alla tjänar på det. Vi ska inbjuda till etableringar och göra det enkelt att vara företagare i Tyresö. I skolan ska vi lära eleverna att vara innovativa och förverkliga sina idéer. I allt är en nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor.

Näringslivschefen Gunilla Berg gav en nulägesbild av näringslivet i Tyresö – bland annat att vi är på plats 26 av landets 290 kommuner vad gäller nyföretagande. Hon berättade också kort om det pågående projektet "Förenkla helt enkelt" som ska leda till att göra det enklare att vara företagare i kommunen. Det handlar bland annat om hur vi marknadsför Tyresö, hur vi arbetar med upphandling, tjänstemäns och politikers förståelse för företagarnas villkor och intern samsyn.

Tolv företagare deltog

Dagens inspiratör hette Roger Weman, en tidigare Tyresöbo som i sitt yrkesliv har erfarenhet både som förvaltningschef i Halmstads kommun och från näringslivet. Han satte fart på allas tankeverksamhet. Det gjorde också de tolv Tyresöföretagare som anslöt sig under dagen för att ge cheferna värdefull input, bland annat via workshops.

Engagemanget var stort och även de chefer som från start kände sig lite tveksamma över sin betydelse för näringslivet i Tyresö gick hem med idéer om hur de kan bidra till ett gott företagsklimat.

Ett varmt tack till deltagande företagare:

 • Anna-Karin Johansson, ordförande i Företagarna i Tyresö
 • Annika Stjärne,Tyresö Gym
 • Camilla Conradzon, rektor/ Kunskapsskolan
 • Christina Hinnas,Vardaga Krusmyntan
 • Henrik Isaksson,Matkomfort, (Årets företagare
 • Isabell Arnheim, Creonovus
 • Kaj Runelund, Kaj Runelund varumärkesrelationer
 • Magnus Johem, QDC Consulting AB
 • Robert Lindblad, Ekonomihjälpen
 • Susanne Odelvall, Payday
 • Sven Ringmar, Tyresö Slotts Wärdshus
 • Åke Johansson, VMS utveckling

Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-21

Högermeny