Tyck till om tyreso.se

Mark och lokaler för företagsetableringar

Via en webbtjänst kan du söka ledig mark och lediga lokaler i Tyresö och närliggande kommuner.

Det finns fyra större industri- och arbetsplatsområden i Tyresö kommun:

  • Södra Lindalens industriområde
  • Bollmora industriområde
  • Petterboda industriområde
  • Trollbäckens industriområde

Tyresö kommun har idag ingen ledig mark för företagsetableringar och det finns begränsade möjligheter att planlägga för ytterligare arbetsplatsområden inom kommunens gränser. De delar av Tyresö som inte redan är bebyggda omfattas till största delen av olika skyddsbestämmelser, inom ramen för nationalpark, naturreservat samt planlagda park- och naturområden. Angränsande till Tyresö kommun ligger Skrubbatriangeln, ett företagsområde som hör till Stockholms kommun, samt Ältadalens arbetsplatsområde som hör till Nacka kommun.

Sök ledig mark och lokaler

Privata hyresvärdar, fastighetsägare och kommunala Tyresö bostäder erbjuder lokaler för kommersiell verksamhet.

Ledig mark, fastigheter till salu och lediga lokaler i Tyresö och södra Storstockholm som annonseras ut via Objektvision kan sökas via karta i vår webbtjänst.
Sök i webbtjänsten Under fliken Visa lista kan du söka efter önskad lokaltyp, lokalyta etcetera.

Företagshubb - flexibel kontorsplats

Behöver du kanske endast en plats att sitta och arbeta på under kortare perioder, då kan Företagshubb vara något för dig, en flexibel lösning där du väljer hur mycket du själv vill utnyttja kontorsplatsen! 

  • Rotviks Gård erbjuder kontorsplats i kreativ miljö, läs mer här

Planering för nya arbetsplatsområden

Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder hur befintlig mark och enskilda fastigheter ska kunna utnyttjas bättre. En ny möjlighet att utnyttja befintliga fastigheter bättre har öppnats genom så kallad tredimensionell fastighetsbildning (3D). Detta innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd och djupled så att våningsplan och anläggningar inom samma byggnadskonstruktion kan ligga på skilda fastigheter och därmed ha olika ägare. Målet är att under denna mandatperiod ha utvecklingsplanen klar. Arbetet sker i samråd med berörda företagare.

Utvecklingsprojekt vid Skrubba

Tyresö arbetar aktivt tillsammans med grannkommunerna Stockholm och Nacka inom det så kallade LÄSK-projektet för att i gränsområdet mellan kommunerna planlägga för ytterligare arbetsplatser, bostäder samt ny infrastruktur. Det är i första hand områdena Skrubbatriangeln, Ältadalen och Hedvigslund som omfattas av dessa kommungemensamma arbetsinsatser. Det finns goda förutsättningar för att dessa områden skulle kunna utvecklas till att innehålla ett tusental bostäder och flera tusen arbetsplatser.


Publicerad av: Gunilla Berg

Senast uppdaterad: 2017-10-05