Tyck till om tyreso.se

Tyresö Näringslivsaktiebolag

Tyresö Näringslivsaktiebolag har till ändamål att köpa, förvalta och sälja mark samt lös egendom. Bolaget kan även förvärva, bygga och förvalta lokaler för industri-, hantverks- och affärsändamål. Vidare ska bolaget främja företagsetablering och näringslivsutveckling och därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget äger en tomt i det så kallade Brädgårdsområdet. Planen är att tomten inom fem år ska överlåtas till Tyresö kommun. Bolaget äger dessutom en fastighet vid Strandallén som innehåller bostäder och verksamhetslokaler. Tyresö kommun sköter på uppdrag av bolaget uthyrning och förvaltning av fastigheten. Bolaget har ingen egen personal.

Här hittar du Tyresö Näringslivs ABs bolagsordning

Styrelse
Bo Renman, ordförande
Britt-Marie Lundberg-Björk, styrelsesuppleant

Revisorer
Beata Lihammar, Ernst & Young

Förtroendevalda revisorer:
Palle Carlsson, (S) 
Stefan Engström, (M), ersättare


Publicerad av: Webmaster

Senast uppdaterad: 2017-02-07

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Ekonomichef
Torstein Tysklind

Politiskt ansvar