Tyck till om tyreso.se

När du endast behöver tillstånd hos kommunen

 

Frågor och svar

  • Loppmarknader och affischering - ideell verksamhet
    Tyresös skolklasser och ideella föreningar behöver inte söka tillstånd hos polismyndigheten då det gäller exempelvis loppmarknader och tillfällig försäljning, ansökan ska skickas direkt till kommunen. 

    Då det gäller affischering av ideell karaktär, exempelvis för samhällsinformation eller i samband med allmänna val, ska ansökan skickas direkt till kommunen


Högermeny