Tyck till om tyreso.se

När du behöver tillstånd hos polisen

 

Frågor och svar

 • Det finns tillfällen då tillstånd måste sökas hos polisen för att få nyttja offentlig mark

  • Allmän sammankomst 
  • offentlig tillställning 
  • användande av offentlig plats 
  • valborgsmässobrasa
  • tillfällig försäljning
  • försäljningstillstånd 
  • cirkus/tivoli 
  • demonstrationer
  • torgmöten 
  • affischering (kommersiell verksamhet)
  • filminspelning

  Ansökan till Polisen
  Ansökningsblankett finner du på polisens hemsida.
  Ansök om tillstånd
   
  Avgifter
  Polisen tar ut en ansökningsavgift. Avgiften avser själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Polisen påbörjar handläggningen av ditt ärende börjar när avgiften är betald.
  Ansökningsavgift


Högermeny