Tyck till om tyreso.se

Upplåtelse av allmän plats

En offentlig plats är exempelvis allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som står som allmän plats i detaljplan.

Tillstånd
Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Miljö- och trafikavdelning fungerar som remissinstans åt polismyndigheten, vid upplåtelse av offentlig plats på kommunal mark.
Det innebär att vid eventuell upplåtelse av den allmänna marken, ställer kommunen krav och lämnar synpunkter.
Kommunens taxa för upplåtelse av allmän plats

Kontakta miljö- och trafikavdelningen

Börja alltid med att kontakta kommunen på trafik@tyreso.se för att undersöka om det är ledigt och möjligt att använda den tilltänkta platsen för det ändamål du tänkt. 
Se platser för handel på allmän mark 

Uppge:
Var och hur stor är ytan (skicka med karta)
Vad platsen ska användas till 
Aktuell tidsperiod


När du får svar kan eventuellt polistillstånd sökas. 

 

Så söker du tillstånd

 • När du behöver tillstånd hos polisen

  Det finns tillfällen då tillstånd måste sökas hos polisen för att få nyttja offentlig mark

  • Allmän sammankomst 
  • offentlig tillställning 
  • användande av offentlig plats 
  • valborgsmässobrasa
  • tillfällig försäljning
  • försäljningstillstånd 
  • cirkus/tivoli 
  • demonstrationer
  • torgmöten 
  • affischering (kommersiell verksamhet)
  • filminspelning

  Ansökan till Polisen
  Ansökningsblankett finner du på polisens hemsida.
  Ansök om tillstånd
   
  Avgifter
  Polisen tar ut en ansökningsavgift. Avgiften avser själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Polisen påbörjar handläggningen av ditt ärende börjar när avgiften är betald.
  Ansökningsavgift

 • När du endast behöver tillstånd hos kommunen

  Loppmarknader och affischering - ideell verksamhet
  Tyresös skolklasser och ideella föreningar behöver inte söka tillstånd hos polismyndigheten då det gäller exempelvis loppmarknader och tillfällig försäljning, ansökan ska skickas direkt till kommunen. 

  Då det gäller affischering av ideell karaktär, exempelvis för samhällsinformation eller i samband med allmänna val, ska ansökan skickas direkt till kommunen


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-16

Högermeny