Tyck till om tyreso.se

Upplåtelse av allmän plats

En offentlig plats är exempelvis allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som står som allmän plats i detaljplan.

Tillstånd
Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och trafikavdelning fungerar som remissinstans åt polismyndigheten, vid upplåtelse av offentlig plats på kommunal mark. Det innebär att vid eventuell upplåtelse av den allmänna marken, ställer kommunen krav och lämnar synpunkter.

Det finns många tillfällen då tillstånd måste sökas för att få nyttja offentlig mark, till exempel:

• Allmän sammankomst
• offentlig tillställning
• användande av offentlig plats 
• valborgsmässobrasa
• tillfällig försäljning (information om platser finns i listen till höger)
• försäljningstillstånd
• cirkus/tivoli
• demonstrationer
• torgmöten 
• affischering (kommersiell verksamhet)
• filminspelning

Loppmarknader och affischering - ideell verksamhet
Tyresös skolklasser och ideella föreningar behöver inte söka tillstånd hos polismyndigheten då det gäller exempelvis loppmarknader och tillfällig försäljning, ansökan ska skickas direkt till kommunen.

Då det gäller affischering av ideell karaktär, exempelvis för samhällsinformation eller i samband med allmänna val, ska ansökan skickas direkt till kommunen.

Hur gör jag för att söka tillstånd på kommunal mark?
Börja med att kontakta kommunens miljö- och trafikenhet för att undersöka om det är möjligt att använda den tilltänkta platsen för det ändamål du tänkt. Ange då:
• Vad platsen ska användas till
• hur stor yta som ska nyttjas
• aktuell tidsperiod
• därefter kan polistillstånd sökas. 


Ansökan till Polisen

Ansökningsblankett finner du på polisens hemsida, du hittar länken ”ansökan tillstånd” i listen till höger.
 
Avgifter
Polisen tar ut en ansökningsavgift, se "polisens avgifter" i listen till höger. Avgiften avser själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Polisen påbörjar handläggningen av ditt ärende börjar när avgiften är betald.

Tyresö kommun tar ut avgifter enligt antagen taxa. Kontakta kommunen för mer information.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-05-09