Tyck till om tyreso.se

Serveringstillstånd för alkoholdrycker

Det krävs tillstånd från kommunen för att servera (sälja) alkoholdrycker. Folköl får dock säljas efter anmälan till kommunen. Ett serveringstillstånd gäller för ett företag eller en förening i en viss lokal. Vid byte av ägare till en restaurang eller ändring av bolagsform behövs en ny ansökan om tillstånd.

 

Vad krävs för att få stadigvarande serveringstillstånd?

Krav på den som söker tillstånd:

 • Personer med betydande inflytande i bolaget ska ha fyllt 20 år och vara ekonomiskt och personligt lämpliga. Det betyder att de ska vara ekonomiskt skötsamma och inte får vara dömda för allvarligare brott. 
 • Det sökande bolaget och närstående bolag ska vara ekonomiskt skötsamma. 
 • Minst hälften av de personer som har betydande inflytande och som är aktiva i rörelsen ska göra ett kunskapsprov för att visa att de har tillräckliga kunskaper om alkohollagen.
 • Finansieringen av restaurangrörelsen ska redovisas. Det ska framgå varifrån egna och lånade pengar kommer och att de har förtjänats på ett lagligt sätt. 

Krav på restaurangen: 

 • Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning enligt livsmedelslagen.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av lagade eller tillredda maträtter. Det ska finnas ett flertal förrätter, huvudrätter och efterrätter att välja bland. 
 • Efter klockan 23.00 räcker det med några olika enklare maträtter.
 • Det ska finnas ett tillräckligt utrustat kök i anslutning till serveringslokalen.
 • Gästerna ska normalt kunna beställa och bli serverade vid bordet.
 • Den allmänna standarden på maten och miljön ska bedömas. Tillstånd ska inte ges till gatukök, caféer eller till restauranger som i huvudsak är inriktade på barnfamiljer.
 • Kundtoalett ska finnas och vara tillgänglig för rörelsehindrade.
 • Serveringslokalen ska vara brandsäker.

Om serveringen av alkoholdrycker kan befaras leda till olägenheter och störningar kan kommunen avslå ansökan även om de andra kraven är uppfyllda. 

Vad krävs för att få tillfälligt serveringstillstånd?

 • Personer med betydande inflytande i verksamheten ska ha fyllt 20 år och vara ekonomiskt och personligt lämpliga. Det betyder att de ska vara ekonomiskt skötsamma och inte får vara dömda för allvarligare brott. I en förening är det oftast firmatecknarna som bedöms ha betydande inflytande.
 • Det sökande bolaget eller föreningen ska vara ekonomiskt skötsam. 
 • Minst hälften av de personer som har betydande inflytande och som är aktiva i rörelsen ska göra ett kunskapsprov för att visa att de har tillräckliga kunskaper om alkohollagen.
 • Lagad eller tillredd mat ska serveras.

Tillfälligt serveringstillstånd kan sökas antingen för servering till allmänheten eller för servering till ett slutet sällskap. För att få mer information kan du läsa anvisningarna som du hittar via länken Blanketter och anvisningar.

Vad kostar det?

För prövning av ansökningar av serveringstillstånd tar vi ut en prövningsavgift. För den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd tas en årlig tillsynsavgift ut. Du hittar aktuella avgifter via länken Avgifter.  

Hur går ansökan till?

Det finns mer information om alkohollagen och om hur ansökan går till i anvisningarna för den typ av tillstånd du ska söka. Du hittar blanketter och anvisningar under rubriken Relaterad information. Du kan även kontakta kommunens servicecenter eller alkoholhandläggaren för att få blanketter och anvisningar.

I dokumentet "Riktlinjer enligt alkohollagen" hittar du mer information om reglerna och om hur Tyresö kommun normalt bedömer olika typer av ärenden. 

När behövs det inte serveringstillstånd?

Det finns ett undantag från kravet på serveringstillstånd. Du hittar information om det under Relaterad information. På samma sida finns information om alkohollagens förvarings- och förtäringsförbud.


Publicerad av: Inger Carlsson

Senast uppdaterad: 2016-08-24