Tyck till om tyreso.se

Försäljning av tobak

Nya tobaksregler

Från den 20 maj 2016 gäller nya regler om märkning av tobaksprodukter med mera. Du kan läsa om det på Folkhälsomyndighetens sida, som du hittar under Relaterad information.

Regler för tobaksförsäljning

Innan du börjar sälja tobak måste du anmäla det till kommunen och skicka med ett egenkontrollprogram. Det gäller alla slags tobaksvaror till exempel cigaretter, snus, piptobak, rulltobak, cigarrer, cigariller och tobak till vattenpipa. Du hittar anmälningsblanketten under rubriken Relaterad information.

Enligt tobakslagen får tobak inte säljas till någon som är under 18 år. Om den som säljer är tveksam om köparens ålder ska man begära legitimation. En bra rutin är att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år. Tobak får inte heller säljas om ni misstänker att den kommer att lämnas över till ungdomar som inte fyllt 18 år (langning).

Det är den som säljer/lämnar ut tobaksvarorna som är personligen ansvarig för att följa åldersgränsen. Om någon säljer tobak till en person som inte fyllt 18 år kan säljaren komma att straffas med böter eller - i allvarliga fall - med fängelse i högst sex månader.

Tobaksreklam är förbjuden, utom inne i butiken på den plats där tobaken finns. Reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till användning av tobak. Reklamen ska inte synas från butikens utsida.

Enligt tobakslagen ska du som butiksägare se till att:

  • skyltar finns uppsatta om åldersgränsen
  • ha ett egenkontrollprogram för hur du och din personal följer tobakslagen
  • tobaksautomater placeras så att de kan övervakas
  • alla tobaksprodukter är korrekt märkta
  • marknadsföringen (reklamen) av tobak följer lagen.

Tillsyn och information

Kommunen och polisen har tillsyn över tobaksförsäljningen. Här ingår att ge information, göra inspektioner och följa upp tips om olovlig tobaksförsäljning. Vid allvarliga brister kan kommunen förbjuda försäljningen i sex månader eller meddela en varning.

En årlig tillsynsavgift tas ut för kommunens arbete. Du hittar aktuella avgifter under rubriken Relaterad information.


Publicerad av: Inger Carlsson

Senast uppdaterad: 2017-08-02

Högermeny

Kontakt

Kvalitetsenheten

Alkoholhandläggare
Inger Carlsson

Politiskt ansvar