Tyck till om tyreso.se

Försäljning av folköl

Vad krävs för att få sälja folköl (2,8 eller 3,5 volymprocent alkohol)?

 

Försäljning av folköl ska anmälas till kommunen senast när verksamheten startar

Du hittar anmälningsblanketten under rubriken Relaterad information. Den som har serveringstillstånd för starkare alkoholdrycker behöver inte skicka in någon anmälan. 

Lokalen ska vara godkänd eller registrerad som livsmedelsanläggning enligt livsmedelslagstiftningen

För att få livsmedelsanläggningen prövad enligt livsmedelslagen kontaktar du Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

Försäljning av matvaror eller servering av mat ska ske i lokalen

Har du en butik ska matvarorna höra till det vanliga livsmedelssortimentet. Det ska finnas ett varierat utbud av t ex mejeriprodukter, torrvaror, charkuterier, frysvaror och grönsaker. Som matvaror räknas också pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat. Försäljning av folköl ska vara ett komplement till försäljningen av mat. Kioskvaror som chips, godis, glass, frukt och liknande räknas inte som matvaror. Har du en restaurang krävs att minst tre olika maträtter serveras för att du ska få servera folköl. 

Försäljningen av folköl ska följa alkohollagen

Den som säljer folköl måste kontrollera att
- köparen är över 18 år
- köparen inte är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel
- det inte finns misstanke om att ölen kommer att lämnas vidare till en person som själv inte får köpa (langning).  

Ett program för egentillsyn ska finnas

Butiksägaren ska ha tillsyn över försäljningen och ska ha ett program för egentillsynen. Programmet bör innehålla dessa punkter:

  • utse försäljningsansvarig
  • skriftliga rutiner för att säkerställa att reglerna följs och vad man ska göra om det ändå uppstår problem
  • informera nyanställda om regler och rutiner
  • repetera regler och rutiner för personalen
  • se till att marknadsföringen sker korrekt
  • se till att information om reglerna finns anslaget
  • kontrollera att personalen följer reglerna
  • dokumentera att åtgärderna i programmet genomförts

Tillsyn och information

Det är kommunen och polisen som tillsammans har hand om folkölstillsynen. I tillsynen ingår att lämna information, göra inspektioner och utreda klagomål om olovlig försäljning av folköl. En årlig tillsynsavgift tas ut för kommunens arbete. Du hittar aktuella avgifter under rubriken Relaterad information.

Om kraven om bland annat anmälan och åldersgränser inte följs är försäljningen av folköl olaglig och en fråga för polisen. Kommunen kan förbjuda folkölsförsäljning eller meddela en varning om reglerna inte följs.


Publicerad av: Inger Carlsson

Senast uppdaterad: 2017-08-02

Högermeny

Kontakt

Kvalitetsenheten

Alkoholhandläggare
Inger Carlsson

Politiskt ansvar