Tyck till om tyreso.se

Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Planerar du att sälja tobak, alkoholdrycker eller läkemedel? Här hittar du en sammanfattning av vad som gäller och var du kan hitta mer information.

Vad säger lagen?

För att få servera alkoholdrycker, utom folköl, behövs ett serveringstillstånd från kommunen.

Den som ska börja sälja folköl eller tobak måste anmäla det i förväg till kommunen. Man ska också ha ett egenkontrollprogram med rutiner för att följa lagen. För att få sälja folköl krävs att det finns ett visst sortiment av matvaror och att lokalen är godkänd för matförsäljning.

Försäljning av vissa receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket.

Rökning är inte tillåten i serveringslokaler, till exempel caféer och restauranger, utom i särskilda rökrum. Även på skolgårdar och i vissa andra offentliga miljöer är det förbjudet att röka. För att få mer information om detta kan du kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Tillsyn och kontroll

Kommunen har tillsammans med polisen ansvar för tillsynen över servering av alkohol och över försäljning av folköl och tobak. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har hand om kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel. Förbundet ansvarar också för tillsynen av rökfria miljöer.

Förebyggande arbete

Tillsammans med andra kommuner och polisen erbjuder vi utbildning i Ansvarsfull alkoholservering för serveringspersonal. Vi ordnar också informationsmöten för krögare och handlare.

Inriktningen för Tyresö kommuns förebyggande arbete är att 

  • minska den skadliga konsumtionen av alkohol och tobak samt motverka konsumtionen av andra droger
  • skydda barn och ungdomar mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak
  • minska berusningsdrickandet och det alkoholrelaterade våldet.

Mer information

Du kan läsa mer på sidorna som du hittar under rubriken Relaterad information. Där finns också länkar till Läkemedelsverket och till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.


Publicerad av: Inger Carlsson

Senast uppdaterad: 2016-06-08