Tyck till om tyreso.se

Tillstånd och tillsyn

Här hittar du information om olika tillstånd som du kan ansöka om som näringsidkare. Behöver du hjälp med något är du välkommen att kontakta vår företagslots.

 

Alkohol - serveringstillstånd

Serveringstillstånd för sprit, vin och starköl lämnas av kommunen. 
Läs mer och ansök via E-tjänstportalen eller blankett

Automatspel

Tillstånd för automatspel lämnas av lotteriinspektionen.
Läs mer på lotteriinspektionens webbplats

Brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga varor kontrolleras i Tyresö av Södertörns brandförsvarsförbund.
Läs mer på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats

Bygglov 

Bygg-, rivnings- och marklov handläggs av Tyresö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.
Läs mer och ladda hem ansökningsblanketter. 

Djur och lantbruk

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för tillstånd och tillsyn avseende frågor som rör lantbruk och störande djurhållning. 
Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbplats. 

Hälsoskydd

Frågor om hälsoskydd handläggs av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Förbundet bedriver tillsyn av bland annat förskolor och skolor, badanläggningar samt hygienlokaler.
Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbplats.

Livsmedel

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för tillsyn och rådgivning inom livsmedelsområdet. Här ingår bland annat registrering av livsmedelsföretag och livsmedelsanläggning.
Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbplats.

Lotteritillstånd

Läs mer om lotteritillstånd

Miljöskydd  

Inom miljöskyddsområdet kontrollerar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bland annat anmälan om miljöfarliga verksamheter. 
Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbplats.

Sotning

Medgivande att rengöra fast förbränningsanläggning (sotning) lämnas av Södertörns brandförsvarsförbund.
Läs mer på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats. 

Tobak, folköl och receptfria läkemedel

Det krävs anmälan till kommunen för att sälja folköl och tobaksvaror. Anmälan om försäljning av vissa receptfria läkemedel ska lämnas till Läkemedelsverket.
Läs mer och gör anmälan via E-tjänstportalen eller blankett.

Upplåtelse av allmän plats

Information om nyttjande av allmänplats hittar du hos polismyndigheten. Läs mer  om upplåtelse av allmän plats.

Vatten och avlopp

Information om tillståndskrav för inrättande av avloppsanläggning hittar du hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds webbplats.


Publicerad av: Gunilla Berg

Senast uppdaterad: 2017-07-07

Högermeny

Kontakt

Företagslots
Anna Sandqvist
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum