Tyck till om tyreso.se

Tillgänglighet till lokaler

Du som äger en lokal dit allmänheten har tillträde (publik lokal) ansvarar för att åtgärda hinder som är enkelt avhjälpta, så att även personer med funktionsnedsättning kan få tillträde till och använda lokalen.

Tyresö kommun har tagit fram en tillgänglighetshandbok som ger förvaltningar, entreprenörer och byggherrar anvisningar hur vi kan skapa ett Tyresö tillgängligt för funktionshindrade – vare sig när det gäller flerbostadshus, offentliga och kommersiella lokaler eller utomhusmiljö. Du hittar länk till tillgänglighetshandboken under Relaterad information.

Enkelt avhjälpt i lokaler – dags att åtgärda
Hinder, som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö.  I broschyren "enkelt avhjälpt i lokaler" till höger får du övergripande kunskap om reglerna för att komma igång med arbetet att åtgärda hinder i din lokal.


Skärpta krav i plan- och bygglagen
De nya kraven gör att alla som arbetar med den byggda miljön, från övergripande nivå ner till minsta detalj, ska ha tillgänglighetsperspektivet i åtanke. Boverket kan med olika broschyrer (till höger), genom flera bildexempel på olika lösningar, visa hur enklare hinder kan byggas bort på ett bra sätt.

Boktips – Ett samhälle för alla
Boken riktas till företagare, politiker, offentliganställd tjänsteman, fastighetsägare; arkitekt och övriga verksamma inom byggbranschen, utbildare eller som på andra sätt behöver stöd i tillgänglighetsfrågor i sin yrkesroll. Tanken är att boken ska ge ny inspiration för tillgänglighetslösningar och ett mera strategiskt inriktat tillgänglighetsarbete som överbryggar sektorer, branscher, förvaltnings- och kommungränser.


Publicerad av: Gunilla Berg

Senast uppdaterad: 2016-07-15