Tyck till om tyreso.se

Projekt och samverkan i näringslivsfrågor

FöretagareRegionala insatser

Tyresö är en naturlig del av Storstockholms-områdets näringsliv och arbetsmarknad. Kommunen deltar i ett antal regionala instanser och projekt:
Stockholm Business Alliance är ett unikt kommunsamarbete i Stockholm-Mälarregionen som syftar till att fördjupa och utveckla både det lokala och det regionala näringspolitiska arbetet. Tyresö arbetar också tillsammans med sju andra kommuner på Södertörn för att göra regionen mer attraktiv för företag och företagande. Ett exempel på detta är en matchningsorganisation med målet att matcha ihop företagens behov av arbetskraft med det kommunala arbetskraftsutbudet.

Lokala insatser

Det som är bra för länet är även bra för Tyresö. Tyresö är en integrerad del av Storstockholms arbets- och bostadsmarknad. Därför deltar Tyresö aktivt i olika regionala samarbetsprojekt i länet som syftar till att främja företagsetableringar i Stockholms län/Mälardalsområdet. Ett exempel är LÄSK-projektet där Tyresö arbetar tillsammans med grannkommunerna Stockholm och Nacka inom för att i gränsområdet mellan kommunerna planlägga för ytterligare arbetsplatser, bostäder samt ny infrastruktur. Det är i första hand områdena Skrubbatriangeln, Ältadalen och Hedvigslund som omfattas av dessa kommungemensamma arbetsinsatser. Det finns goda förutsättningar för att dessa områden skulle kunna utvecklas till att innehålla ett 1 000-tal bostäder och flera tusen arbetsplatser. 


Publicerad av: Gunilla Berg

Senast uppdaterad: 2017-06-01