Tyck till om tyreso.se

Mentorsprogram för unga

För att öka arbetslösa ungdomars kontaktnät inom lokala näringslivet har Tyresö kommun startat ett mentorsprogram.

Syftet är att matcha ihop en mentor med en ung arbetslös Tyresöbo, i åldrarna 18 till 35 år, som därigenom får ett utökat nätverk och nya kunskaper. Mentor kan vara en kommunanställd, en anställd inom privata näringslivet eller en företagare som får chansen att göra en viktig insats.

Mentorprogrammets långsiktiga mål är att skapa matchning mellan arbetssökande i åldern 18-35 år (adepter) och näringslivets kompetensbehov. Mentorprogrammet genomförs utifrån följande målsättningar och önskade resultat inom angiven tidsram:

Att minst 60 % av adepterna upplever att mentorprogrammet har ökat deras möjligheter att etablera sig på den lokala arbetsmarknaden.
Mått på detta kan vara:

  • Att adepten har fått en användbar metod i sitt jobbsökande
  • Att adepten har fått utvidgat sitt nätverk med nya relevanta kontakter
  • Att adepten har upplevt personlig utveckling

Att minst 80 % av mentorerna upplever att mentorprogrammet har gett mervärde för dem.
Mått på detta kan vara:

  • Att mentorn har upplevt meningsfullhet i att hjälpa en annan Tyresöbo
  • Att mentorn har fått ökad förståelse för långtidsarbetslösa ungdomars situation
  • Att mentorn har utvecklat kompetens i att vara mentor

Mentorer och adepter får utbildning och handböcker som ger tips på vad deras träffar kan innehålla. Det första mentorsprogrammet genomförs mellan oktober 2014 och juni 2015, se nedan:

Tidsplan för mentroprogram

Ta chansen att vara med om något nytt och vidga era perspektiv! Välkomna att ansöka till mentorsprogrammet!

Länk till anmälningsblankett för mentor

Länk till anmälningsblankett för deltagare


Publicerad av: brita.soderberg@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-21

Högermeny

Kontaktpersoner i Tyresö

Kontaktpersoner i Tyresö

Bo Richter, projektledare
08-578 294 21

Erika Branell
08-5782 90 46