Tyck till om tyreso.se

Matchning Södertörn

För att öka sysselsättningsgraden för medborgarna på Södertörn startade kommunerna ett gemensamt utvecklingsprojekt, Matchning Södertörn. Projektet är nu avslutat.

Målet var att få en välfungerande matchningsorganisation på Södertörn vilken på sikt skulle bli en del av kommunernas och Arbetsförmedlingens verksamheter. Ett nära samarbete med regionens näringsliv syftade till att underlätta för nyanlända, ungdomar med flera att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gynnar både arbetsgivare och arbetssökande.

Läs mer på projektets egen webbplats.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-23

Högermeny