Tyck till om tyreso.se

En väg in - stöd till egen försörjning

En väg in är en myndighetsgemensam mottagning för personer som har behov av samordnat stöd för att komma till arbete, studier och egen försörjning.

Samarbetspartners i "En väg in" är Samordningsförbundet Östra Södertörn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, försörjningsstödsenheten och Arbetscentrum för Tyresö kommun. Samarbete sker även med vuxenutbildning, skuldrådgivare, primärvård m fl.

En handläggare från varje samarbetspartner ingår i teamet som träffar personer som vill ha hjälp ut på arbetsmarknaden. Teamet tar emot besök på torsdagar. Det går att boka tid genom projektledaren.

Kontakt:
Projektledare
Ewa Eriksson, ewa.eriksson@tyreso.se
Telefon: 0857829713

Anvisning till En väg in
Samtycke till En väg in


Publicerad av: Brita Söderberg

Senast uppdaterad: 2016-11-04

Högermeny